قرمز سبز آبي خاکستري
هركس به شخصي مسأله اي بياموزد، مالكش مي گردد . گفته شد : آيا وي را خريد و فروش هم مي كند؟ فرمود : نه، بلكه امر و نهيش مي كند . [پيامبر خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت